Berita Terkini

Bengkel Pementoran (Kejurulatihan) Kementerian Pertahanan Telah dilaksanakan pada 9 Julai 2019 hingga 12 Julai 2019 di Pusat Latiahan Awam Kementerian Pertahanan (PLATIH) Bukit Fraser, Pahang. Program ini melibatkan seramai 40 orang penjawat awam MinDef dari kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Sokongan I.  Program ini memberi pendedahan kepada peserta meningkatkan kemahiran menyelia berteraskan teknik coaching, mengurus prestasi pegawai seliaan melalui kemahiran membimbing, melatih pegawai mengoptimunkan potensi pegawai seliaan dengan kaedah yang berkesan serta menerapkan kemahiran penilaian prestasi berasaskan prinsip dan kaedah yang betul.

 

Sistem eTemujanji

Anda boleh mendaftar dan membuat temujanji bersama kami
Daftar Temujanji