Perkhidmatan Yang Disediakan

  • Aplikasi Pembangunan
  • Kursus | Psikopendidikan | Seminar | Bengkel | Perkongsian Ilmu dan Kepakaran | Pementoran | Coaching
  • Aplikasi Intervensi
  • Bimbingan | Runding Cara | Konsultasi | Sesi Kaunseling Individu | Sesi Kaunseling Kelompok
  • Tele-Kaunseling | e-Kaunseling | Program Pementoran | AKRAB | Coaching | Psikoterapi
  • Sistem myTemujanji
  • Aplikasi Penyelidikan
  • Penyelidikan | Kajian | Soal Selidik | Profiling
Kaunselor

Siapakah Kaunselor Anda?

- Sedia mendengar semua persoalan anda
- Menerima anda tanpa syarat
- Menerima dan merahsiakan apa yang anda perkatakan.
- Menghormati anda sebagai individu
- Sedia berjumpa bila-bila masa
- Mesra Pelanggan