Visi, Misi & Objektif

Visi

Pemangkin perkhidmatan psikologi dan kaunseling ke arah memantapkan modal insan yang sejahtera, beretika dan berprestasi tinggi.

 

Misi

Menyelaras dan melaksanakan dasar-dasar perkhidmatan pengurusan psikologi dan kaunseling di dalam pengurusan sumber manusia melalui pendekatan pembangunan, pencegahan dan pemulihan.

Objektif

Melaksanakan Perkhidmatan Pengurusan Psikologi Dan Kaunseling Melalui :

Aplikasi Intervensi

Perlaksanaan perkhidmatan dan program dengan mewujudkan satu kaedah pengurusan bersepadu dan tersusun kepada pegawai yang memerlukan bantuan dan bimbingan.(value added)

Aplikasi Pembangunan

Perlaksanaan program/ aktiviti (Pengurusan Stress/Perubahan Sikap/Pengurusan Emosi/Gangguan Seksual) ke arah pembangunan personel.

Aplikasi Penyelidikan

Perlaksanaan penyelidikan untuk mendapatkan maklumat tentang punca dan kaitan dengan isu yang dikaji secara lebih komprehensif.

Aplikasi Penilaian Personel

Perlaksanaan psikometrik (Ujian Psikologi) berdasarkan keperluan semasa kementerian/jabatan.